1. Иптәш, дус.

2. Татлы чәй ашы.

3. Тартма.

4. Сугылган башак, башаклы салам.

5. Көньякта үсә торган җимеш агачы, сливаның бер төре.

6. Җыр.

7. “Бәтиләр”нең авторы.

8. Җәер өчен әзерләнеп куелган камыр.

9. Су буйларында үскән куаклык.

10. Фикер алышу, гәпләшү.

11. Билгеле бер озынлыкта кисеп, ярып әзерләнгән утын.

12. Геометрик фигура, ноктасы яссылыктагы бер ноктадан тигез ераклыкта торган йомык кәкре сызык.


Шакмактагы хәрефләр ярдәмендә өстән-аска, астан-өскә, сулдан уңга, уңнан-сулга, язылган сүзләрне табып сызарга кирәк.


#26 2010 нче ел

“Ә” хәрефенә башланган сүзләр


 1      
 2   
 3   
 4   
 5    
 6    
 7    
 8    
 9    
 10     
 11     
 12       
к у л ы к п ә л т ә
ү я к к ә ш ф б и я
л м ә и т а р а к л
и т е ч а л ф л й ә
у т к ф у б а к к ә
н ш ә л т а ә п ә л
а к л о б р ш г а л
а л ъ я ч и к у т с
р а с п к т е о е к
а ф а н ы ч к б а ш

Җамалиев Нияз, 5аПочта адресы: 420108, ТР, Казан шәһәре, Вахитов районы, М.Гафури ур., 34а

Баш мөхәррир – Шәмсиева Г.Г., гимназия директоры;
Техник мөхәррир һәм дизайнер - Багаутдинова Р.Р., информатика укытучысы, Ибрагимов М. (11А);
Координаторлар - Әхмәдуллина Э.Н., башлангыч сыйныф укытучысы, Гыйләҗева Г.Ф., татар теле һәм әдәбият укытучысы;
Информацион үзәк - Ахметшина А.Т., тарих укытучысы, , Гайсина (11А),
Надршина һәм Минхаҗева (7А), Мадиярова Ф. (10Б), Гатиатуллина (10Б)